Sivusto käyttää evästeitä. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston käyttöä. 1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.9.2017

1.1. Rekisterinpitäjä

Luovalle

Tähteläntie 15 

53500 Lappeenranta 


1.2. Rekisteriasioista vastaava

Luovalle

Tähteläntie 15 

53500 Lappeenranta
1.3. Rekisterin nimi

Pikkumuru -verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pikkumurun käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn, arkistointiin ja lähetyksiin, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä tilastointiin. Maksunvälittäjä Checkout käyttää tietoja maksuliikenteen hoitamiseen, Posti tilausten toimittamiseen. 


1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelinnumero 

- sähköposti

- sähköpostimarkkinointilupa

- tilaustiedot

Maksunvälittäjä Checkout ja heidän yhteistyökumppaninsa Collector voi pyytää myös henkilötunnuksen laskun myöntämistä varten. 

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Pikkumurun verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pikkumuru ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille, lukuunottamatta yhteistyökumppaneiden tarvitsemia tietoja: Posti ja Checkout. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pikkumurun verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Pikkumuru ei säilytä tietoja muualla kuin verkkokaupan järjestelmässä.  

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi

Saat halutessasi tietosuojaselosteen pdf-muodossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pikkumurun.asiakaspalvelu@gmail.com. Vastaamme mielellämme myös kaikkiin muihin tietosuojaa koskeviin kysymyksiisi.